Vad är blöjeksem?

Vad är blöjeksem? Blöjeksem (blöjdermatit) är en irritation av huden i blöjregionen som oftast hör samman med kontakt med urin och avföring. Bakterier i avföringen omvandlar urinämnen till ammoniak, som har en kraftigt irriterande verkan på huden